fogarassy.mihaly.iskola@gmail.com | 0266 364 720

fogarasy fejlec 2 400Iskolánkról

A Fogarassy Mihály Általános Iskola a város legnagyobb általános iskolája, ahol 24 osztályban 632 gyerek tanul. Munkánkat nevelési tanácsadó, fejlesztő pedagógus illetve logopédus segíti. Az újra való nyitottság jegyében vezettük be, immár több mint egy évtizede a Step by step alternatív módszert.

Gyermekközpontú, változatos programokat kínáló, barátságos környezetet nyújtó iskolaként ismernek minket, ami annak köszönhető, hogy egy összetartó, munkáját hivatásnak tekintő tantestülettel büszkélkedhetünk.

Iskolánkban családias hangulatot próbálunk teremteni, ahol fontos a szeretet, a türelem, az egymásra való odafigyelés, a szülőkkel, gyermekekkel való pozitív viszony kialakítása.

Az első osztályokban tanítók nagy gondot fordítanak arra, hogy megkönnyítsék az óvodából az iskolába való átmenetet. A zökkenőmentes beilleszkedés azért fontos, mert a gyermek egész iskolai és későbbi életének is meghatározó tényezője lehet. A gyermekek nevelése érdekében nélkülözhetetlennek tartjuk a család és az iskola jó együttműködését, amelynek az őszinteségre, a kölcsönös bizalomra, egymást tiszteletben tartó partneri kapcsolatokra kell épülnie.

Pedagógusaink arra törekednek, hogy ne csak tudást, hanem minél több élményt nyújtsanak tanítványaiknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a nemzeti öntudat ébrentartására, a hagyományok ápolására, illetve az érzelmi intelligencia fejlesztésére, hiszen jól tudjuk , hogy csak így válhatnak a ma tanulói a holnap kiegyensúlyozott, sikeres, a közösségért tenni akaró felnőtteivé.

Ennek érdekében temérdek színes programot szervezünk, ezzel is szélesítve a diákok érdeklődési körét. Valljuk, hogy minden gyermek egy csiszolatlan gyémánt, rajtunk, felnőtteken áll, hogy sikerül-e belőlük igazi kincset faragni.

Minden tevékenységünkben szem előtt tartjuk Kodály Zoltán szavait:

„Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország."

 

Ismerkedés a Fogarasy Mihály Általános Iskolával - bemutatófogarasy bemutato dt

megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap